Deelnemers en bezoekers reglement

Evenementen regels voor deelnemers en bezoekers

Stichting Son en Breugel samen sterker organiseert evenementen waarin aandacht wordt besteed aan leven en beleven met de ziekte kanker en de gevolgen daarvan in de gemeente Son en Breugel. Daarbij wordt geld ingezameld voor organisaties die onderzoek doen voor een toekomst met minder risico’s op kanker of meer kans op genezing EN organisaties die zorgen voor een betere kwaliteit van leven van mensen die geraakt zijn door deze ziekte.

Stichting Son en Breugel samen sterker heeft afspraken gemaakt over onder meer veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en risico’s bij de voorbereiding en organisatie van haar evenementen.

De stichting wil evenementen organiseren waarbij regels niet belangrijk zijn. Dat is in de huidige maatschappij -ondanks alle goede bedoelingen- niet mogelijk. Daarom zijn de belangrijkste afspraken op een rij gezet, in dit reglement.

Belangrijkste is dat deelnemers en bezoekers zich normaal gedragen en samen zorgen voor een prettig evenement waarbij we  eer doen aan de doelstelling achter het evenement!

Regels deelnemers

Iedere deelnemer aan ‘Son en Breugel samen sterker’ gaat bij de inschrijving bewust akkoord met onze regels:

 1. Je kunt je alleen inschrijven met het inschrijfformulier op de website.
 2. Het inschrijfgeld voor deelname is € 15,00 per persoon.
 3. Als je meedoet ga je een fysieke en mentale inspanning die past bij jouw gezondheid. Bij twijfel adviseren wij jou, om vooraf te overleggen met een arts of deskundige.
 4. Kun je niet deelnemen en laat jij jezelf vervangen? Ook jouw vervanger moet zich digitaal aanmelden als deelnemer. Wij betalen nooit inschrijfgeld terug (tenzij hier volgens het bestuur goede redenen voor zijn).
 5. Door in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met dit reglement.
 6. Door in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met het privacy reglement.
 7. Je geeft toestemming dat foto’s of beeldmateriaal kunnen worden gepubliceerd, waarop jij zichtbaar bent. Hiervoor kun je geen vergoeding claimen. Mocht je dit niet willen, dan maak je dit vooraf kenbaar via bestuur@sbsamensterker.nl

Aanvullende regels deelnemers jonger dan 18 jaar

 1. Er is altijd een toezichthouder van 21 jaar of ouder aanwezig.
 2. Deze toezichthouder:
  • Is verantwoordelijk voor hun deelname.
  • Informeert hen over het dit reglement.
  • Geeft het goede voorbeeld.
  • En houdt hen in de gaten. De toezichthouder weet waar de jongere mee bezig is.

Algemene regels evenement

 1. Iedereen op het evenementen terrein volgt de aanwijzingen van de organisatie op.
 2. Als iemand zich niet aan het reglement houdt, mag de organisatie haar/hem meteen van het evenementen terrein verwijderen of geen toegang geven tot het terrein.
 3. Bij drukte kan de organisatie besluiten dat je tijdelijk geen toegang krijgt tot het evenementen terrein.
 4. De organisatie kan iedereen van 14 jaar of ouder vragen om een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Heb je dat niet bij je, dan kan het zijn dat je het evenementen terrein meteen moet verlaten.
 5. Het evenement is rook- en drugsvrij. Voor rokers is buiten het evenementen terrein een speciale zone ingericht.
 6. Gebruik van alcohol tijdens het evenement is met mate toegestaan. Natuurlijk geldt de wettelijke regel van NIX18.
 7. De organisatie mag van dit reglement afwijken voor zover dat nodig is, in het belang van het evenement of de doelstelling van de stichting.
 8. De organisatie mag het evenement aanpassen of zelfs afgelasten bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. In dat geval vindt geen terugbetaling plaats aan deelnemers of leveranciers.

Opbrengst

 1. De opbrengst van geld inzamelende activiteiten door een deelnemend team is voor door de stichting geselecteerde doelen. Deze doelen worden voor het evenement door de organisatie bekend gemaakt. De opbrengst wordt na het evenement afgedragen binnen een redelijke tijd.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan of bezoeken van het evenement is op eigen risico.
 2. Wij adviseren aan deelnemers en bezoekers om voor zichzelf een passende verzekering af te sluiten voor schade die tijdens het evenement kan ontstaan.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer of bezoeker lijdt.
 4. De deelnemer of bezoeker vrijwaart de Stichting Son en Breugel samen sterker voor schade die ontstaat tijdens het evenement.
 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 6. De organisatie is alleen aansprakelijk als zij zelf bewust roekeloos is. Alleen dan betalen we de directe schade; dus niet de gevolgschade. Een eventuele schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat we van de verzekeringsmaatschappij ontvangen aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
 7. Breng je schade aan geleend of gehuurd materiaal of eigendommen, dan betaal jezelf de rekening.

 

Son en Breugel, 17 maart 2022