Deelnemers reglement

Tijdens het evenement Son en Breugel samen sterker gelden een aantal regels om de veiligheid van het evenement te waarborgen. Hieronder vind je het officiële reglement van Son en Breugel samen sterker.

Iedere deelnemer die zich aanmeldt voor Son en Breugel samen sterker verklaart dat hij of zij akkoord gaat met de onderstaande regels:

 • Deelname geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Stg. Son en Breugel samen sterker is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan het evenement, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stg. Son en Breugel samen sterker.
 • Son en Breugel samen sterker is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.
 • In geval van aansprakelijkheid van Stg. Son en Breugel samen sterker is deze te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en is nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stg. Son en Breugel samen sterker wordt uitgekeerd aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
 1. Inschrijving voor Son en Breugel samen sterker is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website en is derhalve persoonsgebonden.
 2. Het inschrijfgeld voor deelname aan bedraagt € 15,– per persoon.
 3. Invaller(s) van de teamleden zal/zullen eveneens als deelnemer(s) geregistreerd worden.
 4. Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld bij annulering door deelnemer.
 5. Son en Breugel samen sterker is een rookvrij evenement.
 6. Indien je tijdens het evenement alcohol nuttigt, verzoeken wij je dit met mate te doen. Aan mensen onder de 18 jaar zal geen alcohol worden verstrekt.
 7. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet vooraf aan te geven aan de organisatie middels een mail aan bestuur@sbsamensterker.nl
 8. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.