We gaan definitief door!
Nieuwsbericht geplaatst op 02/05/2022

Op 1 februari is de definitieve keuze gemaakt om het evenement op 11 en 12 juni a.s. door te laten gaan. Na 2 jaar afstand houden en beperkingen snakt Son en Breugel enorm naar saamhorigheid en weer samen beleven. Het hart onder de riem en de verbondenheid die we onze eregasten willen laten voelen, kunnen we inmiddels allemaal gebruiken. Ook daar willen we als Son en Breugel samen sterker een bijdrage aan leveren.

Het kernteam heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Zo is gewerkt om de organisatie, na het wegvallen van KWF Kankerbestrijding, een goede organisatorische, financiële en juridische basis te geven. Ook is gekozen om een onafhankelijke Raad van Advies in te stellen die het kernteam controleert en adviseert. Toch bleef de onzekerheid over het doorgaan van het evenement in de lucht hangen door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met de recente versoepelingen van het kabinet en de ervaring van teruglopende besmettingen in de zomerperiode van 2020 en 2021 heeft de organisatie de keuze om door te gaan weloverwogen genomen.

We voelen een grote verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare doelgroep eregasten. Er zal daarom extra aandacht zijn om voor hen een veilig en op maat gesneden programma te organiseren.
Uiteraard blijven daarbij de landelijke richtlijnen leidend en zullen die ook tijdens Son en Breugel samen sterker van kracht zijn.