Raad van Advies ingesteld
Nieuwsbericht geplaatst op 02/01/2022

Met het oprichten van een stichting en het instellen van een Dagelijks Bestuur heeft onze organisatie voldaan aan haar wettelijke verplichtingen. Daarnaast hebben we een aantal gerenommeerde inwoners uit Son en Breugel gevraagd om zitting te nemen in een Raad van Advies, een onafhankelijk orgaan dat het bestuur gevraagd en ongevraagd voorziet van advies. Bij afwezigheid van een bestuur neemt raad van advies de rol van het bestuur op zich.

In de Raad van Advies hebben Jasper van Zuuren, Jack Smits en Marcel Verhoeven zitting genomen. We heten hen van harte welkom in onze organisatie.