Daphne Dumoulin zet zich in voor een toekomst met een beter perspectief bij kanker
Nieuwsbericht geplaatst op 03/12/2022
Daphne Dumoulin is opgegroeid in Son en Breugel en na een studie Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en de opleiding tot longarts in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven gevolgd te hebben, werkt ze sinds 5 jaar als longarts-oncoloog (kankerdeskundige) in het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Daphne heeft bewust de stap gemaakt vanuit het Catharina Ziekenhuis naar het Erasmus MC Kanker Instituut om zich niet alleen bezig te kunnen houden met de behandeling van kankerpatiënten, maar om ook onderzoek uit te mogen voeren naar nieuwe behandelingen en medicijnen waarmee de oncologische zorg verder verbeterd kan worden.

De diagnose kanker wordt meestal gesteld in een regionaal ziekenhuis zoals het Catharina Ziekenhuis. Hier worden reeds goedgekeurde en reguliere behandelmethodes ingezet. Wanneer blijkt dat de reguliere behandeling niet het gewenste effect heeft, of indien bij een patiënt een behandeling in studieverband wordt overwogen die in een regionaal ziekenhuis niet mogelijk is, kan een patiënt worden doorverwezen naar een academisch ziekenhuis zoals het Erasmus MC Kanker Instituut. Ook sommige zeldzame subtypen van kanker worden gecentraliseerd behandeld waarvoor verwijzing naar het Erasmus MC Kanker Instituut nodig kan zijn.

Experimentele behandelingen

In het Erasmus MC Kanker Instituut ziet Daphne dus vooral patiënten met een complexe of zeldzame vorm van kanker, of patiënten die open staan voor een experimentele behandeling met nieuwe behandelmethodes waar nog volop onderzoek naar wordt gedaan. In het Erasmus MC Kanker Instituut is iedere arts gespecialiseerd in een bepaalde kankersoort. Zo houdt Daphne zich specifiek bezig met thoracale maligniteiten, wat betekent kanker binnen de borstkas, en dan met name gericht op immuuntherapie. Op dit moment voert zij een promotieonderzoek uit naar immuuntherapie bij minder voorkomende longkankers zoals kleincellige longkanker. Dergelijke onderzoeken kennen een doorlooptijd van jaren. Wanneer uiteindelijk blijkt dat een nieuwe behandeling beter werkt dan de huidige standaardbehandeling, gaat deze nieuwe behandeling de huidige standaard vervangen. In de beginfase wordt veelal in academische ziekenhuizen ervaring opgedaan met zo’n behandeling, waarna de behandeling geleidelijk verspreid wordt naar steeds meer regionale ziekenhuizen zodat patiënten uiteindelijk zo dicht mogelijk bij huis behandeld kunnen worden. Op deze wijze is er een goed samenwerkingsverband met o.a. het Catharina Ziekenhuis.

Tijdens de informatieavond van Son en Breugel Samen Sterker op 15 maart a.s. zal Daphne inhoudelijk meer vertellen over kanker en de verschillende behandelmogelijkheden. Ook zal zij ingaan op de werkzaamheden die zij uitvoert binnen het Erasmus MC Kanker Instituut.

Van dag tot dag leven

De patiënten waar Daphne mee te maken heeft, hebben veelal een beperkte levensverwachting. Deze patiënten leven echt van dag tot dag. Zij plannen geen zomervakantie meer, kijken niet meer uit naar de volgende feestdagen. Ze zijn blij met iedere dag die ze extra gegeven is. Deze continue onzekerheid is slopend, niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor de naasten. Het is daarom belangrijk dat deze mensen zich gesteund voelen.

Dit geldt niet alleen voor patiënten die daadwerkelijk nog maar kort te leven hebben, maar ook voor de patiënten die onverwachts wat ‘reservetijd’ krijgen. Bij de experimentele studies die Daphne begeleidt, is de uitkomst altijd onzeker. Het komt weleens voor dat een patiënt in eerste instantie nog maar een paar maanden gegeven was, maar door een nieuwe behandelmethode er ineens een paar jaar bij komt. Deze onverwachte levensverlenging kan emotioneel een enorme impact hebben en is lastig te begrijpen voor mensen die niet in deze situatie zitten. Lotgenotencontact kan hierbij veel toegevoegde waarde hebben. Het kan helpen om te praten met mensen die in dezelfde situatie zitten. Zij begrijpen wat je doormaakt.

Ook een evenement als Son en Breugel samen sterker levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het zorgt voor saamhorigheid, het laat (voormalig) kankerpatiënten voelen dat ze er niet alleen voor staan en samen wordt het leven gevierd.