Informatie avond omwonenden

Tijdens deze avond komt alle informatie aan bod die voor u als omwonende van belang is, onder
andere over het opbouwen en afbreken van het evenement, het programma tijdens het weekend
van 11 en 12 juni en de bereikbaarheid gedurende het evenement.